Hier vind je de privacyverklaring van De Schatten Van. Voor de algemene voorwaarden ga je naar Algemene voorwaarden.

Wie ben ik?

De Schatten Van
KvK: 83249230
Henkenshage 5
5235GS ‘s-Hertogenbosch
info@deschattenvan.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als je spullen inbrengt, verwerk ik je naam, adres, rekeningnummer en andere gegevens die je aan mij hebt doorgegeven. Dit is nodig zodat ik weet van wie de spullen komen, naar welk adres ik ze eventueel moet terugsturen en uiteraard om jouw aandeel in de opbrengst over te kunnen maken.

Als je iets koopt bij De Schatten Van, worden jouw naam, adresgegevens en betaalgegevens verwerkt. Op die manier kunnen jouw mooie aanwinsten naar jou verstuurd worden en weet ik dat je ervoor hebt betaald.

Waarschijnlijk ben je via Instagram bij mij terechtgekomen. Als je contact met mij opneemt via Instagram, verwerk ik ook jouw Instagram-gebruikersnaam. Als je mij tagt in stories of berichten, geef je mij toestemming om deze berichten te reposten.

Ik verwerk geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Rechtsgrond van de verwerking

Alle verwerkingen die ik doe, zijn erop gericht om onze overeenkomst goed uit te kunnen voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst te kunnen sluiten. Als je geen gegevens verstrekt, kun je helaas niks kopen of inbrengen.

Bewaartermijn

Voor de Belastingdienst heb ik een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Dat betekent dat ik gegevens die daarvoor van belang zijn (zodat ik bijvoorbeeld kan bewijzen wat ik heb ingekocht en verkocht) zeven jaar moet bewaren. Gegevens die ik niet nodig heb voor deze wettelijke bewaarplicht bewaar ik maximaal twee jaar. Dat kan bijvoorbeeld gaan over gegevens die jij hebt verstrekt, maar die ik niet nodig heb. In dat geval kan ik ze ook eerder al verwijderen.

Delen met anderen

Om jouw pakket te kunnen versturen, moet ik jouw adres doorgeven aan de bezorgdienst. Jouw bankgegevens komen bij mijn bank terecht. Als je jouw bestelling plaatst via de webshop, worden de door jou ingevoerde gegevens via deze partij naar mij gemaild. Met de aanbieder van deze webshop-interface heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de verwerking van jouw gegevens.

Sommige inbrengers gebruiken De Schatten Van als platform om hun spullen aan te bieden, maar verzorgen zelf de verzending. Als jij iets koopt van zo’n inbrenger, moet ik uiteraard jouw naam en adres aan deze inbrenger doorgeven.

Er worden verder geen gegevens met anderen gedeeld.

Cookies

Op mijn website maak ik alleen gebruik van functionele cookies. Het is natuurlijk wel handig als de website onthoudt welke mooie items jij in je winkelmandje hebt gestopt! Omdat deze cookies noodzakelijk zijn, hoef ik daar geen toestemming voor te vragen. Andere cookies gebruik ik niet.

Via mijn website kun je ook doorklikken naar Facebook en Instagram. Als je gebruik maakt van deze platformen, zijn hun privacyverklaringen van toepassing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is bij mij geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er een besluit wordt genomen door een computerprogramma of computersysteem, zonder dat er menselijke tussenkomst is. Bij De Schatten Van is er altijd menselijke tussenkomst.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik heb passende maatregelen gekomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Ook maakt mijn website gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om te verzoeken om een beperking van de verwerking, mag je bezwaar maken tegen de verwerking en kun je een beroep doen op gegevensoverdraagbaarheid. In het geval dat de verwerking is gebaseerd op toestemming, mag je deze toestemming altijd intrekken. Dit doet niets af aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerking toen de toestemming nog wel geldig was.

Je kunt mij voor het beroepen op deze rechten benaderen via info@deschattenvan.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, reageren op jouw verzoek.

Klachten

Heb jij een klacht over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens om ga? Dat mag je uiteraard bij mij melden, maar je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen en versie privacyverklaring

Ik mag de privacyverklaring altijd aanpassen. Je kunt op deze pagina altijd de meest recente versie vinden.

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem contact op via info@deschattenvan.nl

Juli 2021